Ewa Bielec - wicedyrektor ds dydaktyczno - wychowawczych

tel. 94/ 35 14 173 wew. 52

Katarzyna Skrzypkowiak - wicedyrektor ds organizacyjnych

tel. 94/ 35 14 173 wew. 52