Anna Borkowska  - Kruk - główny księgowy
tel: 94/35 14 172 wew. 51

Małgorzata Kowalska - specjalista ds. płac
tel: 94/35 14 172 wew. 51

Urszula Bolechowska - specjalista ds. kadr, sekretarz szkoły
tel: 94/35 15 528 wew. 48