1.    Mariola Ostrowska - nauczyciel dyplomowany; zaj. logopedyczne

2.    Katarzyna Skrzypkowiak - nauczyciel dyplomowany; matermatyka

3.    Ewa Bielec - nauczyciel mianowany; biologia, geografia

4.    Jolanta Kosowska       - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna

5.    Marta Kossakowska - nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna, wdż, doradztwo zawodowe

6.    Beata Nogaj - nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno - kompensacyjne

7.    Jolanta Sakowska       - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna

8.    Anna Szostek - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna, przyroda

9.    Małgorzata Grzebielucha - nauczyciel kontraktowy; edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

10.Kaja Gałęzowska - nauczyciel kontraktowy; nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacyjne

11.Lidia Koźmińska - nauczyciel dyplomowany; historia, WOS

12.Wioletta Socha - nauczyciel dyplomowany; j. polski

13.Adam Depta - nauczyciel mianowany;  j. polski, j. niemiecki, j. angielski

14.Elżbieta Rutkowska - nauczyciel dyplomowany;  j. polski,

15.Agnieszka Krahl - nauczyciel dyplomowany;  j. polski, historia

16.Anna Dziewiałtowicz - nauczyciel dyplomowany;  matematyka, zaj. korekcyjno - kompensacyjne

17.Elżbieta Kamińska - nauczyciel dyplomowany; religia

18.Hanna Caban - nauczyciel dyplomowany;  j. angielski

19.Dąbrówka Olejnik - nauczyciel mianowany; j. angielski

20.Barbara Mazurek - nauczyciel dyplomowany; j. niemiecki, biologia

21.Anna Olewińska - nauczyciel mianowany; j. niemiecki

22.Hanna Pawłowska - nauczyciel mianowany; fizyka, chemia

23.Tadeusz Winnik - nauczyciel mianowany; przyroda, technika, geografia

24.Monika Regińska - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne

25.Karolina Dmowska - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne

26.Krzysztof Grzywnowicz - nauczyciel dyplomowany; wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edb

27.Mariusz Makowski - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne

28.Agnieszka Porożyńska - nauczyciel dyplomowany; religia, matematyka, fizyka

29.Katarzyna Marchowiecka - nauczyciel mianowany; religia, historia, plastyka

30.Agnieszka Małetko - nauczyciel dyplomowany; pedagog szkolny

31.Danuta Lewosińska - nauczyciel mianowany; biblioteka szkolna

32.Anna Bińkowska - nauczyciel mianowany;  świetlica szkolna, zaj. korekcyjno - kompensacyjne

33.Marzena Lewandowska - nauczyciel mianowany; świetlica szkolna

34.Beata Wincza - nauczyciel mianowany; świetlica szkolna