Pedagogiem szkolnym jest p. Agnieszka Małetko
tel. 94/35 14 170 wew. 49


Godziny pracy

Poniedziałek              9.30-13.30

Wtorek                      9.30-12.30
                                  12.30-13.30 - zaj. rewalidacyjne
                                  13.30-14.30

Środa                         10.15-14.15

Czwartek                   9.00-10.30
                                 10.35-11.35 - zaj. rewalidacyjne
                                 11.35-14.05

Piątek                        9.30-13.30
                                 13.30-15.00 - zaj. rewalidacyjne

Kompetencje pedagoga znajdują się w Statucie Szkoły.