Dyrektorem Szkoły jest mgr Mariola Ostrowska

tel. 94/ 35 14 171 wew. 50

e-mail: dyrektor.sp@ustronie-morskie.pl


Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów:

·         w godzinach pracy Szkoły,

·         w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00

·         podczas Dni Otwartych w godz. 16.00 - 17.00