Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00

Nauczyciele świetlicy:

p. Anna Bińkowska

p. Marzena Lewandowska

p. Danuta Lewosińska

p. Beata Wincza

Cele, zadania i zasady działania świetlicy szkolnej zawarte są w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Świetlicy.