Sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.