W Szkole działa Rada Rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców zawarte są w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Rady Rodziców.