W Szkole działa Mały Samorząd (kl. 1 - 3) oraz Samorząd Uczniowski klas 4 - 8 i gimn.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.