Anna Borkowska  - Kruk - główny księgowy

Małgorzata Kowalska - specjalista ds. płac
Urszula Bolechowska - specjalista ds. kadr, sekretarz szkoły