1. Mariola Ostrowska - nauczyciel dyplomowany; logopedia
 2. Ewa Bielec - nauczyciel mianowany; biologia, geografia
 3. Grażyna Dymańska - nauczyciel dyplomowany; informatyka
 4. Jolanta Kosowska    - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna
 5. Marta Kossakowska - nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna, wdż, doradztwo zawodowe
 6. Beata Nogaj - nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno - kompensacyjne
 7. Jolanta Sakowska    - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna
 8. Anna Szostek - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 9. Małgorzata Grzebielucha - nauczyciel kontraktowy; edukacja wczesnoszkolna, j. angielski
 10. Katarzyna Skrzypkowiak - nauczyciel dyplomowany; przyroda, matematyka
 11. Lidia Koźmińska - nauczyciel dyplomowany; historia, WOS
 12. Wioletta Socha - nauczyciel dyplomowany; j. polski
 13. Adam Depta - nauczyciel mianowany;  j. polski, j. niemiecki,
 14. Elżbieta Rutkowska - nauczyciel dyplomowany;  j. polski,
 15. Agnieszka Krahl - nauczyciel mianowany;  j. polski, historia
 16. Anna Dziewiałtowicz - nauczyciel dyplomowany;  matematyka, zaj. korekcyjno - kompensacyjne
 17. Renata Malinowska - Kocłajda - nauczyciel dyplomowany; matematyka
 18. Hanna Caban - nauczyciel dyplomowany;  j. angielski
 19. Dąbrówka Olejnik - nauczyciel mianowany; j. angielski
 20. Barbara Mazurek - nauczyciel dyplomowany; j. niemiecki
 21. Anna Olewińska - nauczyciel mianowany; j. niemiecki
 22. Hanna Pawłowska - nauczyciel mianowany; fizyka, chemia
 23. Sylwia Budna - nauczyciel dyplomowany; plastyka, muzyka
 24. Tadeusz Winnik - nauczyciel mianowany; przyroda, technika, geografia
 25. Monika Regińska - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne
 26. Karolina Dmowska - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne
 27. Krzysztof Grzywnowicz - nauczyciel dyplomowany; wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edb
 28. Mariusz Makowski - nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne
 29. Agnieszka Porożyńska - nauczyciel dyplomowany; religia, matematyka, fizyka, informatyka
 30. Katarzyna Marchowiecka - nauczyciel mianowany; religia, historia
 31. ks. Adam Fulara - nauczyciel mianowany; religia
 32. Agnieszka Małetko - nauczyciel dyplomowany; pedagog szkolny
 33. Danuta Lewosińska - nauczyciel mianowany; biblioteka szkolna, świetlica szkolna
 34. Anna Bińkowska - nauczyciel mianowany;  świetlica szkolna, zaj. korekcyjno - kompensacyjne
 35. Marzena Lewandowska - nauczyciel mianowany; edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
 36. Kaja Gałęzowska - nauczyciel stażysta; nauczyciel wspomagający
 37. Aleksandra Mrozek - nauczyciel mianowany; język niemiecki
 38. Beata Wincza - nauczyciel mianowany; świetlica szkolna