Ewa Bielec - wicedyrektor ds dydaktyczno - wychowawczych

tel. 94/ 35 14 024

Grażyna Dymańska - wicedyrektor ds organizacyjnych

tel. 94/ 35 15 528